ღრუბლებლოვანი პლატფორმა Softline

ღრუბლებლოვანი პლატფორმა Softline-წარმოადგენს თანამედროვე IaaS-სერვისების ერთობლიობას კომპანიის შრომისუნარიანობის შემნარჩუნებელი IT-ინფრასტრუქტურის ღრუბელში აგებისთვის დაქირავებული გამომთვლელი სიმძლავრეების მოქნილი მასშტაბირებისა და გაფართოების შესაძლებლობით.
„ღრუბლოვანი“ ჰოსტინგის მუდმივი შრომისუნარიანობის მხარდაჭერის მიზნით კომპანია Softline-მა აამოქმედა მოწყობილობების წამყვანი მწარმოებლების თანამედროვე პროგრამულ-აპარატული კომპლექსი: IBM, HP, Cisco, NetApp, EMC; აგრეთვე ბაზრის ლიდერების ვირტუალიზაციასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებები: Microsoft (Windows Azure Pack), VMware (vCloud Suite). ეს გვაძლევს საშუალებას წარმოვადგინოთ „ღრუბლოვანი“ პლატფორმის გამომთვლელი რესურსების შრომისუნარიანობის შენარჩუნების, საიმედოობისა და გამოყენების უსაფრთხოების აბსოლუტური გარანტია.

როგორ გამოვიყენოთ „ღრუბელი“:
შეიყვანეთ მაშსი ნებიმიერი მონაცემები და სერვისები, მოახდინეთ მათი ერთმანეთთან და თქვენს ინფრასტრუქტურასთან ინტეგრირება:

 • 1С;
 • ფაილი-სერვერი;
 • კორპორატიული ფოსტა;
 • კორპორატიული პორტალი;
 • CRM-სისტემები;
 • ERP-სისტემები;
 • პროექტების მართვის სერვისები;
 • ერთობლივი მუშაობის საშუალებები;
 • Helpdesk სერვისები;
 • ანტისპამი და ანტივირუსული გადაწყვეტილებები;
 • ინფრასტრუქტურული გადაწყვეტილებები.

სარეზერვო მონაცემთა დამუშავების ცენტრის (მდც) ორგანიზება. საუკეთესო მზა გადაწყვეტილებების გამოყენება: SaaS და DaaS.